duminică, 8 septembrie 2019

Comunicatul din 07.09.2019 al FORUM-ului SAMSAOPSNAP

Asa cum v-am informat in data de 13.08.2019, proiectul de OUG de modificare si completare a Legii 223/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, care vizeaza eliminarea disfunctionalitatilor si inechitatilor din sistemul pensiilor militare de stat, proiect initiat, redactat si promovat de catre ANCMRR impreuna cu AORR si ROMIL - asa cum se practica de mai mult timp - , discutat si amendat in CCMRR, avizat de catre structurile de specialitate din MApN(DGJ, DGFC, CPS), a fost semnat de catre ministrul apararii nationale si transmis pentru avize catre toate institutiile ce au in componenta personal vizat de obiectul reglementarii.
          In paralel au fost demarate si continua actiunile de informare si mobilizare a tuturor structurilor asociative ale rezervistilor din Sistemul de aparare,ordine publica si securitate nationala, asupra demersului nostru, in vederea implicarii lor in emiterea de catre institutiile de care apartin, in cel mai scurt timp posibil, a unor avize favorabile.

PRESEDINTELE FORUM-ului
Gl.lt.(r.) Neculai BAHNAREANU

miercuri, 14 august 2019

COMUNICAT
În ziua de 13 august 2019 a fost convocat FORUMUL structurilor asociative din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională și din Administrația Penitenciarelor, la care au participat reprezentanții ai 24 de structuri asociative.
În cadrul FORUMULUI, președintele acestuia - domnul general locotenent (r) Neculai Băhnăreanu - a făcut o informare detaliată referitoare la demersurile făcute de structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă și în retragere provenite din Ministerul Apărării Naționale privind eliminarea inechităților și discriminării.
Propunerea acestor structuri, materializată într-un proiect de OUG de modificare a Legii 223/2015, va fi prezentată ministrului apărării naționale în data de 20 august 2019.
SECRETARIATUL FORUMULUI

joi, 8 august 2019

Am primit de la un coleg. Colegul nu mi-a spus sursa. Dar sursa/autorul are perfecta dreptate si daca a trimis scrisoarea dl. Bogdan Chiriac, ”formator”/ manipulator de opinie si un inversunat critic al militarilor in rezerva si opozant al pensiilor militare, (l-am auzit eu in mai multe aparitii ale sale pe posturile TV) poate astfel, intelege celebrul ”formator”/ manipulator de opinie, care ”nu inghite” pensionarii militari, ca militarii in rezerva sunt in orice moment resursa umana care se cheama/recheama in activitate, in caz mobilizare, stare de urgenta, stare de necesitate conforma legislatiei in vigosare. Iata scrisoarea timisa de colegul nostru:

TRIMITETI TUTUROR, CA SA INTELEAGA
Redăm în integralitate materialul:
"In atentia d-lui Bogdan Chiriac
Pentru o mai buna intelegere a fenomenului militar, desi nu cred ca este cazul, fiind un formator de opinii, va prezint urmatoarele :
Argumentele de bază care susţin că pensiile militare de stat nu fac parte din categoria pensiilor speciale, iar segmentul socio-profesional - cadrul militar, trebuie disociat de celelalte segmente socio-profesionale. mai putin magistratii sunt :
- această măsură încalcă o tradiţie existentă în România din anul 1864 şi o realitate prezentă în toate ţările N.A.T.O. şi U.E. De la începuturile înfiripării armatei moderne au existat şi există preocupări deosebite pentru a defini în cadrul Constituţiei şi a unor legi specifice statutului cadrelor militare, ca un corp socio-profesional aparte în societate, inclusiv sub raportul drepturilor materiale şi financiare;
- având în vedere beneficiile reglementării ferme, atât a obligaţiilor cât şi a drepturilor (materiale şi finaciare), a celor ce îşi asumă, ca profesie, răspunderea apărării ţării, intrând într-un sistem dominat de rigori stricte, riscuri şi ameninţări, statele moderne şi-au reglementat şi îşi regelementază acest domeniu deosebit de sensibil, în cadrul unor legi specifice. Ca atare, cu toate abuzurile din acea vreme, nici regimul existent în România înainte de decembrie 1989 nu a îndrăznit să schimbe o asemenea măsură;
- de mai bine de un secol pensiile militare de stat din România, nu sunt pensii „de lux” şi nici „nesimţite”. Componentele, metodologia de calcul a acestor pensii au făcut obiectul unor legi care au ţinut seama de specificitatea serviciului militar, de rigorile şi privaţiunile acestuia;
- serviciul militar al fiecărui stat desfăşoară activităţi cu caracter special.
Disponibilitate permanentă
Misiunile acestuia presupun disponibilitatea permanentă pentru expunerea la risc şi sacrificiu. Serviciul militar se execută sub puterea jurămăntului militar, pe bază de regulamente şi ordine, consecinţele nerespectării acestora fiind de natură penală, calitatea de miltar fiind în aceste cazuri circumstanţă agravantă;
- statutul cadrelor militare derogă de la materia comună (Codul Muncii), precizând restrângeri ale unor drepturi şi libertăţi constituţionale.
Apreciez că dacă serviciul militar se întemeiază pe legi specifice este normal ca şi drepturile materiale şi băneşti ale celor care şi-l asumă să reflecte această specificitate, alinierea lor la cele ale altor categorii socio-profesionale fiind o anomalie, cu consecinţe deosebit de grave pentru însăşi capaciatea de apărare a ţarii.
Dupa ce timp de 3 ani a fost gandita si elaborata, cu concursul tuturor cadrelor militare in activitate si in rezerva de majoritatea parlamentara PSD-PNL, coordonatori fiind ministrii Apararii – Corneliu DOBRITOIU (PNL) si Mircea DUSA (PSD) Legea 223/2015, care a fost votata in unanimitate de toti membrii Parlamentului, majoritate si opozitie, lege care punea in aplicare prevederile Decizie nr. 20/2000 a CCR, legea nu a fost aplicata si a fost chiar distrusa prin Art. 40 al OUG 57/2015, a Guvernului Ciolos .
Din DECIZIA NR. 20/02.02.2000 A CCR (in dosarul 5A/2000) referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a art. 41 alin. (2) din Legea privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si a dispozitiilor art. 198 din aceeasi lege prin care a fost abrogat art. 103 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, va retin cu urmatoarele aspecte
"Curtea Constitutionala retine ca instituirea pensiei de serviciu pentru cadrele militare si pentru magistrati nu reprezinta un privilegiu, ci este justificata in mod obiectiv, ea constituind o compensatie partiala a inconvenientelor ce rezulta din rigoarea statutelor speciale carora trebuie sa li se supuna militarii si magistratii.
Astfel, aceste statute speciale stabilite de Parlament prin legi sunt mult mai severe, mai restrictive, impunand militarilor si magistratilor obligatii si interdictii pe care celelalte categorii de asigurati nu le au. Intr-adevar acestora le sunt interzise activitati ce le-ar putea aduce venituri suplimentare, care sa le asigure posibilitatea efectiva de a-si crea o situatie materiala de natura sa le ofere dupa pensionare mentinerea unui nivel de viata cat mai apropiat de cel avut in timpul activitatii.
Cel de-al doilea aspect pentru care in sesizarea Curtii Supreme de Justitie este criticat textul art. 198, prin care se abroga art. 103 din Legea nr. 92/1992, republicata, il constituie nesocotirea faptului ca in Romania, ca si in statele europene cu un anumit grad de dezvoltare, "dreptul la pensie de serviciu il au toate fortele de aparare a ordinii publice - armata, politia si serviciile speciale". In acest sens, se arata ca justificarea acordarii si mentinerii pensiei de serviciu, in cazul magistratilor, rezida in statutul special al acestora, care le interzice exercitarea unor activitati producatoare de venituri, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior, precum si in gradul ridicat de risc pe care il presupune exercitarea functiei de magistrat, caracteristica de altfel comuna, astfel cum se arata in sesizare, pentru intregul personal al fortelor de aparare a ordinii publice, a ordinii de drept.
Din aceasta argumentare rezulta ideea inegalitatii de tratament intre magistrati si cadrele militare. Astfel, in timp ce prin abrogarea art. 103 din Legea pentru organizarea judecatoreasca se suprima magistratilor dreptul de a li se stabili, in conditiile legii, pensie de serviciu, militarii vor continua sa beneficieze de pensia de serviciu pentru activitatea depusa, prevazuta la cap. II al Decretului nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, act normativ care nu este prevazut in cuprinsul art. 198 din noua lege a pensiilor intre dispozitiile normative ce se abroga la data intrarii in vigoare a legii.
Riscul profesiei
Un alt element comun care justifica in mod obiectiv si rezonabil un tratament juridic asemanator al magistratilor si al cadrelor militare, inclusiv in ceea ce priveste regimul de pensionare, il reprezinta riscul pe care il implica exercitarea profesiilor respective, ambele avand un rol esential in apararea drepturilor omului, a ordinii publice, a valorilor statului de drept. In considerarea riscurilor la care se expun in exercitarea atributiilor lor militarii si magistratii.
Astfel pensia de serviciu pentru magistrati, introdusa in anul 1997 prin efectul modificarii si completarii Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, la fel ca si pensia de serviciu pentru militari, prevazuta de Decretul nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat, cu modificarile ulterioare, au fost instituite in vederea stimularii stabilitatii in serviciu si a formarii unei cariere in magistratura sau, dupa caz, in randul cadrelor militare permanente. Conform reglementarilor mentionate, pensia de serviciu se acorda la implinirea varstei de pensionare numai magistratilor, respectiv militarilor care, in privinta totalului vechimii lor in munca, indeplinesc conditia de a fi lucrat un anumit numar de ani numai in magistratura sau, dupa caz, ca militar. Caracterul stimulativ al pensiei de serviciu consta, atat in cazul magistratilor, cat si in cel al militarilor, in modul de determinare a cuantumului pensiei in raport cu salariul, respectiv cu solda avuta la data iesirii la pensie. In plus, in ceea ce priveste acordarea pensiei de serviciu pentru militari, se aplica un spor de 10% pana la 20% pentru militarii care beneficiaza in considerarea vechimii si a activitatii meritorii de ordinul "Meritul Militar", conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare.
Curtea Constitutionala constata, pe de alta parte, ca reglementarea in vigoare a pensiei de serviciu pentru militari, ca si cea a pensiei de serviciu pentru magistrati, cu diferentele pe care aceasta pensie le prezinta fata de pensia comuna de asigurari sociale, nu constituie o incalcare a principiului egalitatii cetatenilor in fata legii, principiu prevazut de art. 16 alin. (1) din Constitutie. Aceasta constatare se bazeaza pe specificul comun al activitatii militarilor si magistratilor, care, astfel cum a rezultat din analiza anterioara a dispozitiilor constitutionale si legale aplicabile, impune celor doua categorii profesionale obligatii si interdictii severe, precum si riscuri sporite, ceea ce justifica in mod obiectiv si rezonabil o diferentiere a regimului juridic de pensionare fata de regimul stabilit pentru alti asigurati care nu sunt supusi acelorasi exigente, restrictii si riscuri.
Curtea Constitutionala constata ca, fata de asemanarile subliniate anterior intre situatia cadrelor militare si cea a magistratilor, avandu-se in vedere si caracteristicile comune ale statutelor aplicabile acestor categorii profesionale, care au determinat in mod obiectiv reglementarea prin lege, in mod aproape identic, a pensiei de serviciu, nu se poate identifica o ratiune suficienta care sa justifice aplicarea unui tratament diferit magistratilor fata de cadrele militare permanente, astfel cum s-a procedat prin art. 198 din noua lege a pensiilor, care abroga reglementarea privind pensia de serviciu a magistratilor.
Curtea explica ca actualizarea pensiilor de serviciu se datoreaza si impunerii militarilor si magistratilor obligatii si interdictii pe care celelalte categorii de asigurati nu le au. Intr-adevar acestora le sunt interzise activitati ce le-ar putea aduce venituri suplimentare, care sa le asigure posibilitatea efectiva de a-si crea o situatie materiala de natura sa le ofere dupa pensionare mentinerea unui nivel de viata cat mai apropiat de cel avut in timpul activitatii.
Avand in vedere considerentele Curtii Constitutionale si faptul ca pensile de serviciu ale magistratilor nu fac obiectul ordoinantei, datorita acestora, consider ca OUG este neconstitutionala, incalca jurisprudenta Curtii, produce un tratament discriminatoriu intre doua categorii sociale care au aceleasi privatiuni si trebuie sa aiba acelasi tratament din partea guvernului, atat in modul de calcul cat si in modul de actualizare a pensiei.
Privatiunile si in special aspectul economic, militarii ne avand voie sa faca afaceri, sa lucreze la privat, sa dea meditatii si astfel nu au posibilitatea de a-si crea un venit suficient pentru un trai decent la pensie.
Deasemenea, pana la varsta de 63 de ani sunt rezervisti, cu livret militar si trebuie sa execute serviciul militar la nevoie.
Pensia din sistemul militar este in medie de 3000 lei, iar exemplele prezentate tendentios, sunt magistratii militari care au alt sistem de calcul, sistemul militar conditioneaza cuantumul la 85 % din baza de calcul.
Cu deosebita stima,
Tudor," se arată în materialul trimis redacției DCNews.
*Notă: Intertitlurile apartin redactiei DCNews.

luni, 22 iulie 2019


Până o să avem pensii similare cu cele ” povestite”  mai jos, vă urez multă , multă sănătate ca să ajungeți să le aveți și să puteți să le și cheltuiti, in loc să le dați la doctori!

Sursa:Posted by: Saitoc Valentin <valsai65@yahoo.com>

 
Comparatii pensii militare state membre si nemembre NATO
 

PENSIILE "NESIMŢITE" ALE MILITARILOR ROMÂNI FAŢĂ DE CELE "SIMŢITE", ALE MILITARILOR DIN CELELALTE STATE NATO

"Beneficiari"

Vă promiteam la  postarea anterioară, că o să mă documentez în legătură cu media pensiilor militare din unele state, membre ori nu, NATO. Cred că ceea ce  am găsit prin unele site-uri şi sintetizat aici, vă poate da o imagine cât de cât corectă, despre situaţia mediei  pensiilor militare din statele NATO. Vă spuneam eu că suntem pe ultimul loc?   Uite că nu m-am înşelat, din păcate.
Iată sinteza:
Sistemul de calcul al pensiilor militare prezinta particularitati distincte conceptual fata de cel al pensiilor civile, si este reglementat prin lege separata (Germania, Marea Britanie, SUA, Turcia, Coreea de Sud, Israel, Egipt, Japonia) sau printr-un capitol independent, cuprins formal într-o singura lege, împreuna cu cel al pensiilor civile (Franta, Italia, Grecia, Portugalia, Austria);
- baza de calcul a pensiilor militare se stabileste în functie de valoarea soldei din ultima luna de activitate, pentru Germania, Marea Britanie, Turcia, Italia, Grecia, Austria, Japonia, Coreea de Sud, Israel,  de media soldelor pe ultimele trei sau sase luni (Franta,Egipt), precum si de vechimea integrala în armata ( 35 sau 36 ani în majoritatea tarilor, Japonia - 20 ani, Israel - 25), si de vârsta standard de pensionare. Pentru stabilirea pensiei, bazei de calcul rezultate i se aplica un procent cuprins între 75-80%. În nicio tara nu se admite continuarea serviciului militar activ peste vârsta de
pensionare.
 În majoritatea armatelor, limitele acesteia sunt stabilite pe grade. Sunt si unele armate unde personalului medical militar (medici, asistenti medicali) i se prelungeste vârsta de pensionare cu pâna la patru ani.
- în toate tarile, la pensia de baza calculata se adauga sporuri determinate de anii prestati peste vechimea de pensionare (acolo unde au fost acceptate unele cazuri individuale) si de conditiile de desfasurare a serviciului si anume: categorii de forte armate si genuri de arme, specialitati, garnizoane izolate, misiuni în teatre de operatii. Spre exemplu, într-o unitate de aviatie, pentru personalul navigant aero se stabileste un coeficient care se aplica numarului concret de ore de zbor în functie de tipul si categoria aeronavei, de conditiile de zbor - zi si meteo normale, noapte si meteo grele.
Acesta nu se aplica personalului de stat major si administrativ nezburator. La fel se calculeaza pentru cei ambarcati pe submarine si anumite nave de suprafata, scafandri, parasutisti s.a. Celor care efectueaza serviciul si locuiesc cu familia în garnizoane considerate izolate, (baze aeriene, radiotehnice, de rachete sol-aer, sol-sol si alte obiective de importanta strategica) ori îndeplinesc misiuni operative în cadrul serviciilor speciale li se aplica alti coeficienti, scazându-li-se însa perioadele de concedii de odihna,medicale, permisii, învoiri. Orele si perioadele de timp respective, în toate situatiile, sunt consemnate în fisa personala care însoteste dosarul de cariera. În functie de tara, aceste sporuri reprezinta 50 pâna la 150% din timpul total lucrat în conditii speciale. Asadar,sporurile în armata diferentiaza salariile si pensiile numai în cadrul sistemului militar si nu pentru a-l particulariza fata de cel civil.
În final, indiferent de numarul anilor rezultati prin adaugarea acestui spor de vechime la timpul efectiv lucrat, baza de calcul a pensiei ia în consideratie nu mai mult de 40 sau 45 de ani, în functie de tara, pentru a nu depasi valoarea salariului luat în calcul. De exemplu, în armata franceza, daca unui militar profesionist, iesit la pensie la limita maxima de 25 de ani de serviciu activ, prin aplicarea sporului de conditii deosebite s-ar ajunge la o vechime de 55 de ani, baza de calcul se limiteaza însa numai la 40 de ani, iar valoarea pensiei rezultata prin însumarea tuturor sporurilor nu trebuie sa depaseasca valoarea ultimului salariu. Din considerente de compensare a cheltuielilor efectuate pe timpul serviciului activ, pensia militarului francez se majoreaza cu 10% pentru cei care au crescut trei copii, la care se mai adauga înca 5% pentru fiecare copil în plus.  În armata portugheza,valoarea reala a pensiei poate fi mai mare decât salariul dinaintea pensionarii, deoarece nu se mai aplica impozite;
- la data iesirii la pensie, militarii profesionisti primesc ca sprijin o suma substantiala fixa de bani (Israel - 100.000 USD) sau echivalenta unui anumit numar de solde lunare, pâna la 36 (Franta,Marea Britanie, Turcia, Egipt);
- În Austria, primesc anticipat si o suma egala cu 70 de pensii lunar.
 Ratiunea tuturor acestor ajutoare este, în principal, de a facilita integrarea în societatea civila, o eventuala reîntoarcere la locurile natale sau cumpararea unei locuinte pentru a o elibera în timp rezonabil pe aceea de serviciu;
- în toate tarile, pensiile militare se actualizeaza imediat cu indexarea salariilor militarilor activi, precum si periodic,  în raport cu valoarea inflatiei;
- în general, pensia militara se poate cumula cu un salariu în domeniul bugetar (în SUA - integral, în Portugalia - salariul se diminueaza cu o treime, iar în Coreea de Sud, cu 50%).
PENSIA MILITARA MEDIE  IN UNELE STATE NATO
Pensionarul militar român are o pensie medie de  400 de euro.
În Ungaria, Cehia şi Polonia, pensia medie este dublă – 800 de euro.  Pentru toate celelalte ţări din NATO, pensia medie este 3.200 de euro.  Peste 72% dintre pensiile militarilor români sunt sub plafonul de 2.000 de lei. 

miercuri, 3 iulie 2019

De ce a fost distrusă armata

 Categoria Despre Armata 
De aproximativ 10 ani, clasa politică din România a început o ofensivă împotriva militarilor în special a pensionarilor  militari pe care i-a lovit în mai multe tranșe de parcă ar fi reprezentat o amenințare la adresa securității naționale. Începând  cu decembrie 2010, când a apărut Legea 263 care desființa pensiile militare, până în prezent, trecând prin ordonanțe și ordine mai mult sau mai puțin legale, pensionarii militari au fost despuiați sistematic, pas cu pas, fără nici o remușcare, uneori cu o ură de neînțeles. De neînțeles este atât ura politicienilor care au luat bucată cu bucată din drepturile pensionarilor militari chiar și când au pretins că repară nedreptățile făcute de predecesorii lor, sau chiar de ei înșiși, dar mai ales cooperarea împinsă până la trădare a personalului activ al armatei aflat pe diferite funcții de decizie sau execuție în sistemul financiar și al pensiilor militare, care fără a ține cont de faptul că lovesc nu doar în drepturile și interesele colegilor sau mentorilor lor ci chiar ale lor, din dorința de a-și păstra pozițiile sau chiar a primi altele mai înalte, au oferit ”expertiza”, avizul și mijloacele, procedeele de punere în aplicare a draconicelor măsuri. Acest lucru face ca vina acestora să fie chiar mai mare decât a inițiatorilor proiectelor, pentru că politicienii aveau măcar scuza că nu știau în ce lovesc, nu cunoșteau rigorile, privațiunile și vicisitudinile vieții de militar. Dar militarii care cu bună știință au oferit călăilor securea, funia și săpunul, le-au ascuțit și pregătit pentru asasinare, ce scuză au? Tăcerea lor, complicitatea, oferirea căilor de obținere a tăierilor și înghețărilor de pensii, răspunsurile în doi peri date la toate întrebările și contestațiile pensionarilor  privind pensiile militare, batjocura cu care au tratat problemele foștilor colegi fac din ei,  cei care au pus în aplicare planul politic privind batjocorirea armatei, complici și călăi.  
Primul exemplu, primul act neconstituțional
La inițierea legilor și actelor normative cu impact social deosebit (cum este si domeniul financiar, al  salarizării și pensiilor), conform art 30 alin 1 lit. d din legea 24/2000, sunt obligatorii studiile de impact. Art. 33 alin 1 din aceeași lege spune că studiile de impact sunt necesare pentru a estima costurile și impactul economic și SOCIAL precum și DIFICULTĂȚILE care ar putea apărea în aplicarea legii.
În continuarea legea, la art. 32 alin 2, arată că aceste studii trebuie întocmite de ministerele de resort, la solicitarea comisiilor de specialitate comune  din  Parlament.
Întrebare: A fost solicitat și înaintat acest raport din partea MApN la emiterea ordonanțelor 57/2015, 59/2017 și 114 2018? Dacă da, care a fost opinia SPECIALIȘTILOR din MApN privind impactul social și –mai ales- operativ al Ordonanței 59, care a decimat efectiv structurile MApN PÂNĂ LA CEL  MAI ÎNALT NIVEL, unul din efecte fiind chiar criza privind prelungirea mandatului Șefului SMAp?  Avizele respective nefiind secrete, ar trebui publicate să vedem și noi cine, ce și cum a avizat aceste proiecte de lege. Dacă aceste avize nu au fost cerute sau date, înseamnă că actele respective sunt ilegale, chiar neconstituționale, prin prisma art. 1 (5) din Constituție, care prevede că în România respectarea Constituției și a legilor este obligatorie.
Al doilea exemplu,  a două încălcare a legii și Constituției
O altă lege, Legea 346/2006 prevede la art 5(3) că ”elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul său de competență” intră în atribuțiunile și responsabilitatea MApN.
 În același timp, Legea 223/2015 , la art 2(e) în enunțarea principiului autonomiei, specifică faptul că acest principiu se bazează pe ”organizarea, conducerea și administrarea, DE SINE STĂTĂTOARE a sistemului PENSIILOR MILITARE DE STAT de către instituțiile din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale.”
Întrebare : au fost ordonanțele 57/2015, 59/2017 și 114/2018, în întregimea lor, sau măcar  în articolele și capitolele cunoscute care se referă la pensiile militare, întocmite de unul din ministerele menționate în legea 223? Dacă da, vrem să se spună cine le-a inițiat și întocmit, iar dacă nu, ne confruntăm cu aceeași ilegalitate și neconstituționalitate, în formă continuată, comisă de un grup infracțional.
Statistici alarmante
Mai  sunt câteva aspecte de lămurit de către domnii din conducerea ministerului și Casa de Pensii a MApN. De exemplu, în noiembrie 2019, Casei de Pensii Sectorială a MApN, răspunzând unei întrebări, prezintă o situație cu primele 5 pensii, pe categorii de personal din MApN. După cum se vede din foto, la acea dată MApN, avea în plată un număr de 79676 pensii, din care 64204 de serviciu.
Pe 16.05.2019 însă, dintr-un răspuns dat unei solicitări de informații, cerute de președintele Sindicatului ”Diamantul” de către aceeași Casă de Pensii, aflăm că la data respectivă, în evidența CPS a MApN se aflau un număr de 34624 de ofițeri  și 19585 subofițeri, ceea ce duce la un total de 54109 de pensionari militari, adică cu 10000 mai puțin asta în situația în care datele nu cuprind și pensiile de invaliditate și de urmaș. Se pune întrebarea absolut logică, unde au dispărut cel puțin 10000, dacă nu cumva 25000 de pensii, dacă includem și pensiile de urmaș și invaliditate. Să înțelegem că în 6 luni au trecut ”în rezerva” pensiile a 10000 de militari ? Tare aș vrea să cunosc de unde e această diferență și care este la ora aceasta suma pensionarilor pentru că dacă trec pe lumea cealaltă 1700 de pensionari militari situația este gravă pentru ei, dar înfloritoare pentru bugetul MApN și Guvernului și  nu m-ar mira să aud la sfârșitul anului că MApN a donat BOR o sumă uriașă, reprezentând pensiile ce au fost ”economisite” din bugetul pentru pensii, pentru a se cumpăra tămâie. Deci care este situația exactă a pensiilor militare, câți pensionari nu mai sunt pe ani, începând din 2017 încoace și care este suma totală economisită la bugetul CPS prin decesul pensionarilor, anual din 2010 ?
Militari sau civili?
Tot un document statistic scoate în relief o altă ciudățenie. Pe ”Știri pe surse” a fost publicat un document privind evoluția primelor 100 de pensii plătite de Casa de Pensii Sectorială  a MApN din 2011 până în 2017. De acolo aflăm un lucru interesant.
Nu mă refer la acela că primele 25 locuri au fost întotdeauna ocupate de ”magistrații militari” la diferențe incomensurabile față de plebe, iar celelalte cu sume peste 10000 sunt formate de piloți, dar nu neapărat de pe avioanele de luptă. Nu! Foarte interesant și ciudat este faptul că MApN plătește unele pensii magistraților care au optat pentru altă lege a pensiilor, care nu are nici o legătură cu armata.  Păi dacă domnii magistrați au decis să iasă la pensie pe legea 303/2004, ce treabă au ei cu Casa de Pensii Sectorială a MApN, de ce le plătește Armata pensiile dacă ei se consideră civili, se supun principiilor de calcul civil (acele pensii speciale) și pensiile le sunt calculate pe cu totul alte baze? De ce să plătească armata pensii speciale? Ca să se poată spune că pensiile militarilor sunt pensii speciale? Și de aici pleacă confuzia, și de aici suntem priviți drept beneficiari ai unor pensii speciale nesimțite. Ar trebui ca aceste pensii să fie plătite de Casa Națională de Pensii, cea care plătește celelalte pensii, nemilitare. Magistrat  militar sau nu, dacă a optat pentru pensia civilă, să îi fie plătită din fondul de pensii civile, ca să nu se mai creeze confuzia dintre pensiile militare de stat și cele speciale. Mâine, când primarii care provin din cadre militare în rezervă sau retragere, abia blagosloviți cu pensii (indemnizații) speciale vor beneficia de noua OUG dată de Veorica pentru a fi votată șef de partid, parcă văd că și acele pensii vor fi plătite de MApN și vor fi dați exemple militarii că au pensii nesimțite, fără a se preciza în baza cărei legi și pentru care fapte au acele pensii.
Explicația
În seara zilei de 06.07.2019, la Antena 3, la emisiunea domnului Gâdea, doamna Viorica Dăncilă, premierul României și președintele partidului aflat la guvernare, a declarat că ” SUA ESTE PARTENERUL NOSTRU STRATEGIC, CARE NE ASIGURĂ SIGURANȚA NAȚIONALĂ”. Aș dori să știu dacă noi mai avem doctrină națională, dacă mai avem Armată sau structuri care să aibă în atribuțiuni siguranța națională, dacă ARMATA SUA ȘI STRUCTURILE DE SECURITATE ALE ACESTEIA  sunt component ale sistemului de securitate națională a României, unde este prevăzut acest lucru și eventual ce rost mai are să dăm bani pe aceste structuri naționale, dacă SUA le asigură? Trebuie să admit că abia acuma, după această declarație  a doamnei Dăncilă înțeleg și eu de ce de 10 ani guvernele României își bat joc de militari. Este clar, considerând că SUA ne asigură Siguranța națională, guvernanții au decis să desființeze armata, să  distrugă industria de apărare, să decimeze rezerva armatei, să  vândă resursele strategice ale țării, să desființeze rezerva armatei și să își bată joc pe pensionarii militari. Doamna prim-ministru și toată clasa politică nu vor să înțeleagă că prezența americană în zonă nu asigură securitatea României ci apără interesele SUA, folosindu-se de România, nu asigurându-i securitatea sau apărându-i granițele. Americanii vor interveni doar pentru a-și apăra propriile baze, oameni și interese. Doamna prim ministru și politicienii români nu vor să țină cont de avertismentele atâtor politicieni și analiști politico-militari printre care George Friedman, care au anunțat românii în diverse ocazii că ” nimeni nu vă va apăra granițele”. Iată ce spune Friedman în 2014:  „O armată pe hârtie nu vă va salva. Nu spun că ruşii au de gând să invadeze România, spun că nu am idee cum se vor desfăşura lucrurile. Iar în istoria României, de obicei cel mai rău dintre lucruri se întâmplă.” Ei bine, toți știu asta, numai Viorica Dăncilă și guvernanții români, nu .
Această ultimă declarație a  Vioricăi Dăncilă explică mai bine decât orice alte declarații, de ce politicienii români din 89 încoace au dus această politică criminală la adresa Armatei, a militarilor, a Sistemului Național de Apărare. EI SE CRED APĂRAȚI DE AMERICANI AȘA CĂ NU MAI AU NEVOIE DE ARMATĂ.  

luni, 1 iulie 2019


COMUNICATUL din 01.07.2019 al ASOCIAȚIEI ROMILÎntâlnirea reprezentaților FORUMULUI structurilor asociative ale militarilor din SNAOPSNAP cu Președintele Comisiei de apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților.
În ziua de 01.07.2019 Președintele in exercitiu al FORUMULUI STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE MILITARILOR DIN SNAOPSNAP, dl. gl.lt.r. Neculai Băhnăreanu, împreună cu dl.gl.bg.r.Nicolae Gropan, Președinte, însoșit de trei vicepresedinți din LADPM și Sectretarul Asociație ROMIL, lt.col.r. Dragos Icleanu au participat la întâlnirea cu domnul deputat Dorel Gheorghe Caprar, Președintele Comisiei de apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților.
Reprezentanții rezerviștilor au prezentat dl.deputat Dorel Gheoghe Caprar urmatoarele:
-discriminările de ordin politic și biologic, la care sunt supuși rezerviștii militari de catre politicieni față de alte categorii sociporfesioanale;
-discriminarea rezerviștilor în raport de data trecerii în rezervă, în sensul că rezerviștii care au trecut în rezevă mai de mult, au pensii mult mai mici decăt colegii lor ieșiti la pensie dupa 2016. Rezeviștii au mai fost supuși unei discriminări identice în perioada 1991-2001, când în anul 1998 decidentul politic, prin voință politica, a emis acte normative care au îndepărtat discriminările;
-militarii în activitate și rezerviștii militari sunt singura categorie socioprofesională care au sau au avut pe parcursul carierei lor, restricții și interdicți constituționale pe timpul desfașurării activităților de serviciu, prin ”Secțiunea 3: Interzicerea sau restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți” din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare;
-modalitatea de eliminare a discriminărilor la care sunt suspuși militarii în rezevă este realizabilă prin voința politică a majorității parlamentare;
-propuneri concrete de eliminare a discriminărilor;
-prin noua Lege a salarizarii, militari în activitate sunt casificați prin Anexa 6 la lege sub alte categorii socioprofesionale, arătând astfel că legiuitorul acordă o mică atenție și importanță militarilor, care au in legea statut a profesiei, restrângeri și interdicții contitutionale;
Dl deputat Dorel Gheoghe Căprar a afirmat că la Comisie se cunosc problemele rezerviștilor, că Domnia sa ca și întreaga comisie dorește îndepărtarea discriminărilor la care sunt supuși rezerviști, afirmând în încheiere ca va întreprinde acțiuni ca o delegație a FORUMULUI structurilor asociative ale militarilor din SAOPSNAP să fie primită de doamna Prim ministru Viorica Dancilă.
Decidentul politic nu a precizat un orizont de timp pentru înlăturarea discriminărilor la care sunt supusi rezerviștii.
Secretarul Asociație ROMIL
    Lt.col.r. Dragos Icleanu


vineri, 7 iunie 2019

Pozitia FORUMULUI STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE MILITARILOR DIN SISTEMUL DE APARARE ORDINE PUBLICA SECURITATE NATIONALA SI ADMINISTRATIA PENTENCIARELOR prezentata la intalnire cu parlamentarii USR.luni, 3 iunie 2019

BD IN ACTIUNE
                                   Recent a facut ceva valuri in mediul cazon, un interviu sau de fapt o emisiune electorala pe postul Romania TV, in care Ciutacu se trage de bracinari cu  Rares Bogdan, ca de la persoana publica la persoana penibila.
                                       Acolo Bogdanel isi expune maretia gandirii in presupusa sa lupta cu pensiile speciale in care desi neaga, include si pensiile militarilor. El spune ca vrea sa elimine pensiile speciale, dar nu pomenea nimic de ale magistratilor, desi Ciutacu ii tot scotea in fata, si spunea ca vrea eliminarea incusiv a pensiilor militare, mai putin ale celor care au fost in teatrele de operatii. Domnul Rares spune :” Toate in afara celor care au fost in teatrele de operatii”. Aici Rares Bogdan face doua greseli, prima ca include pensiile militare in randul pensiilor speciale, iar a doua, si mai grava, ca introduce o noua discriminare. Nu era de ajuns ca rezervistii sunt impatiti pe grade, ani de iesire la pensie, sporuri, creanduse discriminari din cele mai ciudate, domnul Bogdan Rares aflat in actiune propagandistica introduce o noua categorie de discrimiati, rezervistii care ramas sa isi apere granitele si nu au plecat sa apere alte granite.
                                Deci in mintea lui creata, daca te-ai instruit si ai actionat  pentru apararea tarii proprii esti pedepsit cu o pensie minuscula,  si ai dreptul la pensie decent doar daca ai slujit interesele altora, cum face el. Asta spune BD, ardeleanul patriot. Deputatul Solomon spunea ca nu meritam pensii, pentru ca suntem pensionarii armatei Tratatului de la Varsovia. Bogdan Rares spune acelasi lucru, dar mai voalat, nu are nici macar curajul sa o dpuna direct, dar se pretinde patriot. Acest patriot ne va reprezenta la Bruxelles, la munte si la mare. Filiala Craiova a Romil a cerut presedintelui PNL sa precizeze daca acest punct de veder reprezinta viziunea partidului privind pensiile militare, sau este doar un derapaj de rutina.

luni, 25 martie 2019

INFORMARE
                In conformitate cu prevederile Protocolului de colaborare in cadrul FORUMULUI STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE MILITARILOR, asumat si semnat de presedintii a 46 de structuri asociative, in 5 iunie 2018, fiecare din aceste structuri POATE ORGANIZA SI DESFASURA diferite actiuni (de protest,sociale,culturale,etc.) IN NUME PROPRIU.

        Am fost informati, PRIN FACEBOOK, ca LADPM organizeaza in data de 27 martie a.c., incepand cu ora 9.30, actiune de protest in fata Ministerului Apararii Nationale, pe trotuarul de langa gardul Parlamentului, o actiune LA CARE INVITA SA PARTICIPE TOTI PENSIONARII MILITARI, INDIFERENT DE STRUCTURA ASOCIATIVA DIN CARE PROVIN.

              ROMIL, se declara de acord cu actiunile generatoare de rezultate pozitive pentru viitorul tuturor pensionarilor din Romania si in acest sens ureaza succes structurii asociative organizatoare a actiunii din 27 martie 2019.

              Avand in vedere faptul ca LADPM, structura asociativa care asigura presedintia FORUMULUI, NU A CONVOCAT ACEASTA STRUCTURA CONSULTATIVA, PENTRU INFORMARE, ORGANIZARE SI DESFASURARE A ACESTEI ACTIUNI, IMPREUNA CU CELELALTE STRUCTURI ASOCIATIVE, CONSIDERAM ACTIUNEA CA INITIATIVA PROPRIE SI RECOMANDAM MEMBRILOR ROMIL PARTICIPAREA, FUNCTIE DE OPTIUNILE PROPRII.

        Speram ca in perioada imediat urmatoare, presedintia FORUMULUI, (asigurata de LADPM) sa convoace aceasta structura, pentru a solutiona situatia creata prin anuntul facut de dl. gl. Gropan, presedintele in exercitiu al FORUMULUI, de RETRAGERE prin demisie din aceasta functie.

Presedinte Asociatiei ROMIL 
    Col.rtr. Marian TUDOR

joi, 31 ianuarie 2019

 31.01.2019 La Bucuresti in Palatul Parlamentului se desfasoara Reuniunea informală a miniştrilor apărării din ţările membre ale UE. 

             In fata Palatului Parlamentului militarii, politistii si functionarii publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, in rezerva si retragere, au manifestat impotriva umilintei la care sunt supusi de actualul GUVERN si PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DIN ROMANIA aflat la guvernare. 


      Presedintele in exercitiu al FORUMULUI STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE MILITARILOR din SNAOPSNAP, dl gl. Gropan Nicolae si Presedintele ROMIL, col.r. Tudor Marian au prezentat cate o Nota de protest Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, Federica Mogherini, Secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg si Ministrului Apărării Naţionale, Gabriel Leş.