duminică, 28 februarie 2016

ADUNAREA GENERALĂ
A ASOCIAȚIEI  ROMIL- FILIALA BUCUREȘTI


DATA ȘI ORA: 3 MARTIE, orele 17.00- 19.00

LOC DE DESFĂȘURARE : Sala de ședințe a Consiliului Primăriei sector 6

MOD DE DESFĂȘURARE:

1.    Întâlnire cu domnul deputat Răzvan MIRONESCU pe teme privind:
- acțiunile desfășurate în vederea  soluționării problemelor pensionarilor militari;
- implicarea deputatului-cetățean în soluționarea problemelor cetățenilor, în special din sectorul 6; legi inițiate și în derulare, obiective concrete și acțiuni de cooperare între sectoare și municipiul București;
- prespectivele relației cetățean-deputat, cetățean – primar, realizarea unei comunicari reale între cetățean – deputat, cetățean – primar ;

2.    Desfășurarea adunării generale a asociației cu următoarea  ordine de zi :
a.   Propuneri pentru modificarea Statutului Asociației ROMIL și de elaborare a Regulamentului de Organizare si Functionare ( ROF) al asociației;
b.  Legea pensiilor militare în dezbaterea Parlamentului României – prezentarea acțiunilor desfășurate de asociație pentru susținerea punerii în aplicare a legii de către organele abilitate ale statului;
c.   Direcțiile de acțiune pe termen scurt și mediu:
-          creșterea cât mai rapidă a numărului de membri ai Asociației pentru asigurarea reprezentativității în relațiile cu organele statului;
-         inițierea demersurilor în primul rând către M.Ap.N. pentru asigurarea spațiului de funcționare a asociației, conform statutului de persoană juridică română de drept privat;
-         participarea membrilor filialei la adunarea generală a ASOCIAȚIEI ROMIL – CRAIOVA 2016 .
d.  Discuții, propuneri.

PARTICIPANȚI: membri Asociației ROMIL, pensionari militari din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională din sectoarele municipiului București;
       Consiliul director al Asociatiei ROMIL Filiala Bucuresti