vineri, 6 iulie 2018


Cele mai mari zece pensii speciale din MAI, plătite în aprilie, cuprinse între 20.000 de lei şi 17.800 de lei "în mână"  04 iul, 23:51 | Cristina Şomănescu(saracuta la bibilica) | ECONOMICA.net

Cele mai mari zece pensii speciale din MAI, plătite în luna aprilie, sunt cuprinse între circa 20.000 de lei şi aproape 18.000 de lei net. Le-au încasat un colonel şi nouă chestori, toţi pensionaţi din funcţii de conducere în MAI, au spus exclusiv pentru ECONOMICA.NET oficialii Ministerului de Interne. Toate pensiile din MAI se plătesc doar de la bugetul de stat, şi nu în funcţie de contributivitate. 
Cele mai mari pensii de serviciu din MAI, plătite în luna aprilie a anului 2018, potrivit informaţiilor comunicate de către Casa de Pensii Sectorială a MAI exclusiv pentru ECONOMICA.NET:
 • 22.632 lei net;
 • 20.021 lei net;
 • 19.532 lei net;
 • 18.731 lei net;
 • 18.727 lei net;
 • 18.257 lei net;
 • 18.241 lei net;
 • 18.010 lei net;
 • 17.817 lei net;
 • 17.763 lei net.
Un colonel şi nouă chestori pensionaţi încasează cele mai mari zece pensii de serviciu în MAI. Toţi au avut funcţii de conducere în MAI, au spus pentru Economica.net oficialii Ministerului de Interne.
“Beneficiarii celor mai mari zece pensii în plată la nivelul Casei de pensii sectoriale a MAI în luna aprilie a anului 2018 au deţinut, la ultima încadrare pe funcţie, grade profesionale de chestor (chestor de poliţie, chestor şef de poliţie, chestor principal de poliţie sau chestor general - nouă persoane) şi colonel, toţi având funcţii de conducere în Ministerul Afacerilor Interne", au explicat oficialii MAI pentru ECONOMICA.NET.
Peste 64.000 de pensionari MAI au încasat pensie de serviciu în aprilie. Pensia medie a depăşit 4.000 de lei „în mână” 
“În ceea ce priveşte numărul beneficiarilor de pensii de serviciu în luna aprilie 2018, vă informăm că acesta este de 64.485 pensionari, achitându-se, în acest sens, de către instituţia noastră o sumă netă totală în valoare de 261.906.920 lei”, au spus pentru ECONOMICA.NET oficialii MAI.
Precizăm faptul că, în conformitate cu art. 15 din Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, pensia de serviciu poate fi: pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată sau pensia anticipată parţială, au adăugat oficialii MAI.
Au dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă profesioniştii din MAI care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
 • au împlinit vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă.
 • au vechime efectivă de cel puţin 25 de ani, din care cel puţin 15 ani reprezintă vechimea în serviciu.
Pensiile din MAI sunt reglementate prin:
 • Legea nr. 223 din 2015 privind pensiile militare de stat, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 2015;
 • Ordinul nr. 31 din 12 februarie 2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat;
 • Hotărârea nr. 146 din 10 martie 2016 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.
 • OUG nr. 59 din 2017.
Cea mai mare pensie încasată de un civil acum în România depăşeşte 56.800 de lei brut şi este plătită unui magistrat pensionar, potrivit datelor pe care Casa Naţională de Pensii Publice le-a comunicat pentru Economica.net şi pe care le-am publicat ieri. Detalii, în articolul pe care îl puteţi accesa la acest link.

A doua cea mai mare pensie civilă plătită acum în România e în valoare de 39.144 lei brut în luna aprilie şi este încasată de un profesionist pensionat din aviaţia civilă.
 • Acestuia i s-ar fi cuvenit o pensie brută de 6.053 de lei, doar în baza contribuţiei virate la pensii pe parcursul carierei sale. Aceasta este cota de pensie care îi este plătită pensionarului de la bugetul asigurărilor sociale de stat, ne-au spus oficialii Casei Naţionale de Pensii.
 • Într-o proporţie covîrşitoare, a doua cea mai mare pensie civilă din România este plătită de la bugetul de stat, adică suma de aproape 33.100 de lei în luna aprilie. Bugetul de stat este alimentat din banii plătiţi de toţi contribuabilii din România.
În topul celor mai mari pensii civile plătite în luna aprilie în ţara noastră urmează opt magistraţi, aşa cum puteţi vedea in extenso în tabelul de mai jos.
Cele mai mari zece pensii civile plătite în aprilie în România sunt pensii de serviciu, deci pensii speciale. 
Pentru şase dintre pensionarii cu cele mai mari zece pensii civile din România, pensiile s-au plătit în luna aprilie doar de la bugetul de stat, adică din banii tuturor contribuabililor.
Amintim că pensiile speciale ale civililor sunt plătite atît de la bugetul asigurărilor sociale de stat, cît şi de la bugetul de stat, astfel:
 • partea din pensie plătită din bugetul asigurărilor sociale de stat reprezintă pensia care i se cuvine pensionarului, stabilită la fel ca pentru restul românilor, în funcţie de cît a contribuit efectiv la sistemul asigurărilor sociale de stat, şi reprezintă pensia pentru limită de vîrstă. Se stabileşte pe baza punctajului mediu anual.
partea din pensie care depăşeşte nivelul pensiei calculate pe baza punctajului mediu anual (pensie pentru limită de vîrstă) se plăteşte din bugetul de stat. Această sumă de bani reprezintă diferenţa dintre cuantumul total al pensiei speciale (adică cel aflat în plată) şi cuantumul pensiei care i s-ar fi cuvenit pensionarului în baza contribuţiei sale la sistemul public de pensii.
Precizăm că pensionarii primesc o singură sumă (pensie), plătită de Casele Terioriale de Pensii, indiferent de modul de determinare a cuantumului său.
Pentru partea din pensie aferentă sistemului public de pensii şi calculată pe baza punctajului mediu anual, plata pensiei se face din bugetul asigurărilor sociale de stat, iar diferenţa dintre pensia de serviciu şi pensia calculată pe baza punctajului mediu anual este plătită din bugetul de stat, au explicat oficialii Casei Naţionale de Pensii pentru Economica.net.
Cei şase pensionari cu cele mai mari pensii civile din România plătite doar de la bugetul de stat în luna aprilie sunt magistraţi pensionari şi au încasat:
 • 36.606 lei brut;
 • 36.151 lei brut;
 • 33.785 lei brut;
 • 33.336 lei brut;
 • 33.270 lei brut;
 • 33.038 lei brut.
Aceste informaţii au fost comunicate pentru Economica.net de către Casa Naţională de Pensii Publice.
Cine sunt românii pentru care pensiile speciale sunt plătite integral de la bugetul de stat?
Răspunsul scurt: cei care nu au împlinit încă vîrsta standard de pensionare. Concret, pensia de serviciu a românilor care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a pensiei pentru limită de vîrstă se suportă doar din bugetul de stat până la împlinirea vîrstei standard de pensionare. Din acel moment, partea de pensie stabilită funcţie de cât a contribuit fiecare beneficiar e plătită din bugetul asigurărilor sociale de stat, iar diferenţa până la nivelul pensiei de serviciu, care a fost stabilită prin legi speciale, e plătită din bugetul de stat, aşa cum am explicat mai sus.
"În cazurile în care apare 0 lei la suma plătită din bugetul asigurărilor sociale de stat pentru pensiile din aprilie ale beneficiarilor, nu există perioadă deşfăsurată în sistemul public de pensii, calculată pe baza punctajului mediu anual, iar plata se realizează doar de la bugetul de stat", au spus pentru Economica.net reprezentanţii Casei Naţionale de Pensii.
De ce sunt speciale pensiile de serviciu
O serie de legi, despre care Economica.net a scris pe larg aici, le oferă privilegii pe viaţă magistraţilor, parlamentarilor, personalului diplomatic şi consular, piloţilor, grefierilor, dar nu numai. Iată care sunt cele mai importante:
Pensiile pe care le primesc nu li se stabilesc în funcţie de contribuţia efectivă la pensii, ca în cazul pensionarilor de rând. 
Pensiile de serviciu ale civililor nu sunt plătite doar din bugetul asigurărilor sociale de stat, adică în funcţie de contribuţia efectivă a beneficiarului la bugetul asigurărilor sociale de stat, ci şi din bugetul de stat, adică din banii tuturor contribuabililor, persoane fizice şi juridice. 
Durata stagiului de cotizare la pensie care-i califică pe beneficiari pentru a obţine pensie de serviciu, mai scurtă decât în cazul românilor obişnuiţi. 
De la minimum 14 ani pentru auditorii publici externi ai Curţii de Conturi, la cel puţin 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe pentru diplomaţi şi minimum 25 de ani pentru magistraţi.
Algoritmul de stabilire a cuantumului pensiei, mult mai avantajos decât pentru restul românilor.
Civilii care iau pensii speciale încasează lunar 80% din veniturile brute obţinute ori în ultimul an, ori în ultima lună anterioară datei pensionării.
Cele mai mari zece pensii civile din România, plătite de Casa Naţională de Pensii în aprilie 2018
Valoarea brută a pensiei încasate în aprilie 2018, calculată ca sumă a datelor din următoarele două coloane
Defalcat, cît din pensia încasată în luna aprilie i s-a plătit pensionarului de la bugetul asigurărilor sociale, adică în funcţie de contribuţia sa la pensii
Defalcat, cît din pensia încasată în luna aprilie i s-a plătit pensionarului de la bugetul de stat
Magistrat pensionar
56.816 lei
3.609 lei
53.207 lei
Profesionist pensionat din aviaţia civilă
39.144 lei
6.053 lei
33.091 lei
Magistrat pensionar
36.606 lei
0 lei
36.606 lei
Magistrat pensionar
36.151 lei
0 lei
36.151 lei
Magistrat pensionar
35.147 lei
6.026 lei
29.121 lei
Magistrat pensionar
33.952 lei
4.294 lei
29.658 lei
Magistrat pensionar
33.785 lei
0 lei
33.785 lei
Magistrat pensionar
33.336 lei
0 lei
33.336 lei
Magistrat pensionar
33.270 lei
0 lei
33.270 lei
Magistrat pensionar
33.038 lei
0 lei
33.038 lei
Sursă informaţii tabel: Casa Naţională de Pensii exclusiv pentru Economica.net.
Vă amintim că pe 15 septembrie a intrat în vigoare în întregime Ordonanţa de Urgenţă nr. 59 din 2017, prin care Guvernul a făcut o serie de modificări nesubstanţiale la legile care reglementează acordarea pensiilor speciale:
- pensiile speciale nu mai cresc ori de câte ori se majorează salariile celor încadraţi în funcţiile din care s-au pensionat beneficiarii de pensii de serviciu. Pensiile speciale sunt indexate doar cu rata medie a inflaţiei, indicator definitiv, stabilit la data de 1 ianuarie a fiecărui an. Până la 15 septembrie, pensiile speciale au fost  indexate cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat. 
 • Concret, iată modificarea adusă prin OUG nr. 59 din 2017: pensiile de serviciu ale civililor, indemnizaţia pentru limită de vârstă acordată deputaţilor şi senatorilor, precum şi pensiile militare se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată. 
- valoarea netă a pensiei de serviciu nu mai depăşeşte media soldelor sau salariilor nete cuprinse în baza de calcul a pensiei.
 • Iată modificarea adusă prin OUG nr. 59 din 2017: cuantumul net al pensiilor de serviciu nu poate fi mai mare decât media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul a pensiei de serviciu, respectiv a indemnizaţiei pentru limită de vârstă. 
Schimbările aduse prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 59 din 2017, prezentate mai sus, nu vizează însă şi pensiile magistraţilor pentru că acestea au făcut obiectul a două decizii ale Curţii Constituţionale a României, prin urmare nu pot fi modificate, a explicat Guvernul decizia la anunţarea acestui act normativ. 

Cea mai mare pensie plătită de Casa Naţională de Pensii în aprilie 2018 depăşeşte 56.800 de lei brut şi o încasează un magistrat pensionar, au spus oficialii instituţiei exclusiv pentru ECONOMICA.NET. 53.200 de lei din valoarea pensiei încasate de magistrat e suportată de la bugetul de stat, alimentat din taxele plătite obligatoriu de fiecare român şi firmă din România. Magistratului pensionar i s-ar cuveni însă în baza contribuţiei sale la bugetul asigurărilor sociale o pensie de doar 3.600 lei brut pe lună. 
Cea mai mare pensie de serviciu(militarii nu au pensii speciale) din Apărare, plătită în aprilie: peste 34.000 de lei brut. A încasat-o un fost magistrat militar

Cea mai mare pensie de serviciu din Apărare, plătită în aprilie 2018, a depăşit 34.600 de lei brut şi a încasat-o un fost magistrat militar, au declarat în exclusivitate pentru ECONOMICA.NET oficialii Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale. Toate pensiile din Apărare se plătesc doar de la bugetul de stat, şi nu în funcţie de contributivitatea beneficiarilor. 
Cea mai mare pensie de serviciu din Ministerul Apărării Naţionale şi din alte instituţii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, plătită în luna aprilie, s-a ridicat la 34.638 lei brut, au spus exclusiv pentru Economica.net oficialii Casei de Pensii Sectoriale (CPS) a MApN, care administrează pensiile din Apărare. Pensia a fost încasată de un magistrat militar pensionat, au adăugat reprezentanţii CPS a MApN.
Pensiile din MApN şi din alte instituţii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, inclusiv pensiile de serviciu din aceste instituţii, sunt plătite de Casa de Pensii Sectorială a MApN.
În jur de 64.500 de persoane au încasat în aprilie 2018 pensii de serviciu (pentru limită de vârstă, pensie anticipată şi anticipată parţială), plătite de CPS a MApN, au răspuns pentru ECONOMICA.NET oficialii instituţiei.
Pensiile de serviciu plătite în aprilie pensionarilor din Apărare au costat peste 247,29 milioane lei brut. "Cuantumul brut al plăţilor efectuate în luna aprilie 2018 pentru beneficiarii pensiilor de serviciu a fost de 247.295.683 lei", au spus pentru Economica oficialii Casei de Pensii Sectoriale a MApN.
Toate pensiile din Apărare se plătesc doar din bugetul de stat, şi nu în funcţie de contributivitatea beneficiarilor. 
Pensia de serviciu medie brută din Apărare, plătită în aprilie 2018, a fost de 3.834 de lei brut, reiese din datele pe care Casa de Pensii Sectorială a MApN le-a transmis ECONOMICA.NET.
Cum se stabileşte cuantumul pensiei speciale nete din Apărare
Pentru personalul pensionat din MApN cu 25 de ani vechime cumulată, cuantumul pensiei de serviciu este 65% din baza de calcul. Baza de calcul este media soldelor/salariilor brute lunare realizate la funcţia de bază în şase luni consecutive din ultimii cinci ani de activitate, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, confom Legii nr. 223/2015, modificată şi completată prin OUG nr.57/2015 şi OUG nr. 59/2017, au explicat pentru ECONOMICA.NET oficialii Casei de Pensii Sectoriale a MApN.
Militarii cu vechime cumulată de cel puţin 25 de ani beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul prevăzută la articolul 28 din Legea nr. 223 din 2015, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru fiecare an care depăşeşte această vechime se adaugă câte 1% din baza de calcul, ne-au spus oficialii instituţiei de resort. 
De pensie de serviciu beneficiază şi militarii cu vechime cumulată de până la 25 de ani, însă în cazul lor, cuantumul pensiei este diminuat cu 1% din baza de calcul prevăzută la articolul 28 din Legea nr. 223 din 2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare an care lipseşte din vechimea de 25 de ani. 
Totodată, la stabilirea, recalcularea sau actualizarea pensiei militare de stat se acordă un spor de 3%, 6% sau 9%, în funcţie de vechimea contribuţiei la pensia suplimentară, potrivit prevederilor articolului 108, precum şi celor ale articolului 30 din Legea nr. 223/2015.
Pensia astfel stabilită, recalculată şi actualizată în condiţiile Legii nr. 223 din 2015, cu modificările şi completările ulterioare nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul.
La cuantumul astfel obţinut, în funcţie de ordinul "Meritul militar" deţinut, se adaugă un spor de 10%, 15% sau 20%, prevăzut la articolul 11, alineatul 3 din Legea nr. 80 din 1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
Pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute, aferente celor şase luni alese la determinarea bazei de calcul a pensiei, au conchis oficialii CPS a MApN. 
Pensia netă reprezintă pensia în cuantum brut, din care se deduce impozitul pe venit. Cota de impozit în cazul pensiilor militare este de 10%, iar venitul impozabil lunar se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 de lei. 
Militarii aflaţi în activitate nu plătesc contribuţia de asigurări sociale, ci o contribuţie individuală la bugetul de stat, de 25% din salariul/solda brută lunară.
Articolul nr. 141 din Codul Fiscal:
• se exceptează de la plata contribuţiilor de asigurări sociale veniturile acordate, potrivit legii, personalului militar în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special care îşi desfăşoară activitatea în instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pentru care se datorează contribuţie individuală la bugetul de stat, potrivit Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.
Cota de contribuţie individuală la bugetul de stat este egală cu cota de contribuţie individuală de asigurări sociale. Baza lunară de calcul al contribuţiei individuale o reprezintă solda lunară brută/salariul lunar brut, se arată în Legea pensiilor militare, în vigoare.
Cota de contribuţie individuală la bugetul de stat este egală cu cota de contribuţie individuală de asigurări sociale, respectiv 25%, iar baza lunară de calcul al contribuţiei individuale o reprezintă solda lunară brută/salariul lunar brut. Contribuţia individuală la bugetul de stat este suportată de toate categoriile de personal militar în activitate, iar pensionarilor militari nu li se reţine această contribuţie. 
Precizăm că până la finalul anului 2017, contribuţie individuală la bugetul de stat, plătită de militarii în activitate, a fost de 10,5% din solda lunară brută/salariul lunar brut. Din anul 2018, s-a majorat la 25%.
Schimbările aduse anul trecut beneficiarilor de pensii speciale din Apărare prin OUG nr. 59 din 2017
Articolul 59 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat s-a modificat prin OUG nr. 59 din 2017 şi are următorul cuprins:  
 • Articolul 59: Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă un cuantum al pensiei mai mic, se păstrează cuantumul pensiei aflat în plată.
Până la intrarea în vigoare a OUG nr. 59 din 2017, articolul 59 din Legea nr. 223 din 2015 avea următorul cuprins:
Articolul 59 (1) Cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat. Detalii, aici.  
Articolul 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat s-a modificat prin OUG nr. 59 din 2017 şi are următorul cuprins:
 • Articolul 60: La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei.
Până la intrarea în vigoare a OUG nr. 59 din 2017, articolul 60 din Legea nr. 223 din 2015 avea următorul cuprins:
 • Articolul 60 - (1) Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional şi/sau solda de funcţie/salariul de funcţie al militarilor, poliţiştilor şi funcționarilor publici cu statut special, în procentele stabilite la art. 29, 30 și 108 și în funcție de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie, astfel:
a) potrivit gradului militar/profesional avut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu și a mediei soldelor de funcție/salariilor de funcție îndeplinite în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, la cererea persoanelor ale căror drepturi de pensie au fost deschise înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi; 
b) în funcție de gradul militar/profesional deținut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu și media soldelor de funcție/salariilor de funcție deținute în cele 6 luni alese conform prevederilor art. 28 pentru drepturile de pensie deschise în baza prezentei legi. 
(2) În situația în care, în termen de 6 luni de la data primei majorări, persoanele îndreptățite nu depun cerere în acest sens, actualizarea se face, din oficiu, pe baza mediei soldelor de funcție/salariilor de funcție din ultimele 6 luni de activitate. 
(3) În anul în care pot fi aplicate atât prevederile art. 59, cât și cele ale alin. (1), se aplică dispozițiile cele mai favorabile. 
(4) Procedura de actualizare prevăzută la alin. (1) se stabilește prin ordin comun al conducătorilor instituțiilor din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale, emis în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi (Legea nr. 223 din 2015).
Casa Naţională de Pensii Publice a comunicat în exclusivitate pentru Economica.net care sunt cele mai mari zece pensii civile, stabilite doar în funcţie de contribuţiile de asigurări sociale virate în numele beneficiarilor, adică pensii obţinute pe merit şi nu în virtutea unor privilegii. 
Iată topul pensiilor pe merit, plătite de Casele Teritoriale de Pensii Publice în luna aprilie 2018:
23.256 lei brut;
22.506 lei brut;
20.505 lei brut;
20.445 lei brut;
19.985 lei brut;
19.597 lei brut;
19.189 lei brut;
18.440 lei brut;
17.144 lei brut;
16.933 lei brut. 
Aceste pensii sunt plătite doar din bugetul asigurărilor sociale, adică sunt calculate pe baza punctajului mediu anual, la fel ca pentru majoritatea românilor. Casa Naţională de Pensii Publice nu ne-a oferit informaţii suplimentare despre profesiile din care s-au pensionat beneficiarii, dar nici despre anii pensionării acestora. 
Cele mai mari zece pensii plătite pe merit, în funcţie de contribuţiile virate în numele beneficiarilor la sistemul asigurărilor sociale, sunt semnificativ mai mici decît cele mai mari pensii de serviciu, încasate de civili.
Iată cîteva exemple:
Cea mai mare pensie civilă, stabilită pe merit şi plătită în aprilie, ajunge la 23.256 lei brut, aşa cum am arătat mai sus. Pensia e plătită doar din bugetul asigurărilor sociale, funcţie de contribuţiile de asigurări sociale.
 • Concret, magistratului pensionar i s-ar cuveni în baza contribuţiei sale la bugetul asigurărilor sociale o pensie de doar 3.600 lei brut pe lună. 53.200 de lei din valoarea pensiei încasate de magistrat e suportată de la bugetul de stat, alimentat din taxele plătite obligatoriu de fiecare român şi firmă din România. 
A doua cea mai mare pensie civilă, stabilită pe merit şi plătită în aprilie, se ridică la 22.506 lei brut. Pensia e plătită doar în funcţie de CAS-urile virate în numele beneficiarului pe parcursul vieţii sale profesionale.
Spre comparaţie, a doua cea mai mare pensie specială, plătită în aprilie unui civil, ajunge la 39.144 lei brut şi este încasată de un profesionist pensionat din aviaţia civilă. Peste 80% din pensia sa e însă plătită de la bugetul de stat, nu în funcţie de CAS.
 • Acestuia i s-ar fi cuvenit o pensie brută de 6.053 de lei, doar în baza contribuţiei virate la pensii pe parcursul carierei sale. Aceasta este cota de pensie care îi este plătită pensionarului de la bugetul asigurărilor sociale de stat, ne-au spus oficialii Casei Naţionale de Pensii. Într-o proporţie covîrşitoare, a doua cea mai mare pensie civilă din România este plătită de la bugetul de stat, adică suma de aproape 33.100 de lei în luna aprilie. Bugetul de stat este alimentat din banii plătiţi de toţi contribuabilii din România.
A treia cea mai mare pensie civilă, plătită pe merit, ajunge la 20.505 lei brut în aprilie.
Spre comparaţie, a treia cea mai mare pensie specială încasată de un civil se ridică la 36.606 brut în aprilie. Aceasta a fost plătită integral de la bugetul de stat şi e încasată de un magistrat pensionar.
Cîteva dintre privilegiile celor care iau pensii speciale, care explică de ce obţin pensii mai mari decît majoritatea românilor:
O serie de legi, despre care Economica.net a scris pe larg aici, le oferă privilegii pe viaţă magistraţilor, parlamentarilor, personalului diplomatic şi consular, piloţilor, grefierilor, dar nu numai. Iată care sunt cele mai importante:
Durata stagiului de cotizare la pensie care-i califică pe beneficiari pentru a obţine pensie de serviciu, mai scurtă decât în cazul românilor obişnuiţi. 
De la minimum 14 ani pentru auditorii publici externi ai Curţii de Conturi, la cel puţin 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe pentru diplomaţi şi minimum 25 de ani pentru magistraţi.
Algoritmul de stabilire a cuantumului pensiei, mult mai avantajos decât pentru restul românilor.
Civilii care iau pensii speciale încasează lunar 80% din veniturile brute obţinute ori în ultimul an, ori în ultima lună anterioară datei pensionării.
Pensiile pe care le primesc nu li se stabilesc în funcţie de contribuţia efectivă la pensii, ca în cazul pensionarilor de rînd. 
Pensiile de serviciu ale civililor nu sunt plătite doar din bugetul asigurărilor sociale de stat, adică în funcţie de contribuţia efectivă a beneficiarului la bugetul asigurărilor sociale de stat, ci şi din bugetul de stat, adică din banii tuturor contribuabililor, persoane fizice şi juridice.