marți, 20 februarie 2018

INFORMARE
În urma dezbaterilor din 20.02.2018 avute în Grupul de lucru restrâns, al Forumului Structurilor Asociative ale Militarilor în Rezervă și Retragere (FSAMRR), din sistemul de apărare ordine publică și siguranță națională a reieșit faptul că Memorandumul care trebuia transmis președintelui Comisiei pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților NU A AJUNS LA DESTINATAR pentru că, până în prezent, niciunul dintre șefii structurilor cu responsabilități în soluționarea problemei art.7 din OUG/59/2017 NU ȘI-A EXPRIMAT OPINIA PRIVIND SOLICITĂRILE NOASTRE, PE DOCUMENTUL PREZENTAT.
Având în vedere situația creată, președintele ROMIL, a solicitat TRANSMITEREA DOCUMENTULUI, ÎN REGIM DE URGENȚĂ, CĂTRE DESTINATAR.
TOTODATĂ, FACEM PRECIZAREA CĂ PĂRȚILE semnatare reunite în cadrul Forumului Structurilor Asociative ale Militarilor în Rezervă și Retragere (FSAMRR), AU CONVENIT, PRIN PROTOCOL, SĂ ACȚIONEZE ÎMPREUNĂ, SAU SĂ DENUNȚE PROTOCOLUL UNILATERAL, DIN MOTIVE OBIECTIVE.

Nota: Semnăturile președinților structurilor asociative sunt pe exemplarul care va fi înaintat destinatarului Memorandumului .

 Președintele Asociației ROMIL

       Col.r. Marian TUDOR


        MEMORANDUM

CĂTRE: Presedintele Comisiei pentru muncă si protectie socială din Camera 
               Deputatilor, Domnul deputat ADRIAN SOLOMON
DE LA : Presedintii structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă si în  
             retragere din domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale
TEMA: Solicitare amendare a Proiectului Legii de aprobare a     
             OUG nr.59/2017 privind modificarea si completarea unor a acte                    
  normative din domeniul pensiilor de serviciu, prin eliminarea art. VII

Stimate Domnule Presedinte
 La solicitarea liderului Grupului parlamentar PSD, în data de 20.12.2017      Proiectul de lege, cu numărul Plx. 310/2017, pentru aprobarea OUG nr. 59/2017 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, a fost retrimis din Plenul Camerei la  Comisia pentru munca si protectie sociala, pentru reanalizare si întocmirea unui raport suplimentar.
           In  numele celor peste 150.000 de cadre militare in rezerva si retragere, pensionar militari, pe care-i reprezentam,va adresam respectuoasa rugăminte                    
                                                                    1
ca in cadrul reanalizarii Proiectului de lege care se va desfăsura in Comisie, sa procedati la amendarea acestuia, prin eliminarea din continutul OUG nr. 59/2017  in forma adoptata de către Guvern,  a  art. VII.         
             Solicitarea membrilor structurilor noastre asociative este determinata de următoarele considerente de ordin constitutional, legal si moral:
         1. Impactul profund negativ pe care îl are OUG nr. 59/2017 in forma adoptata de către Guvern asupra pensiilor cadrelor militare în rezervă si in retragere, impact care se înscrie în sirul loviturilor umilitoare, nedrepte si inexplicabile date, incepând cu anul 2010, dreptului binemeritat la pensie al militarilor, precum si demnitătii si onoarei acestei categorii socioprofesionale.
           Impactul  profund negativ al prevederilor OUG nr. 59/2017 asupra pensiilor  militare survine la scurt timp după urmările dezastruoase ale procesului, desfăsurat in anii 2016-2017,  de recalculare a acestor pensii, proces care a avut ca rezultat: pe de o parte, scăderea, fata de calculul anterior bazat pe contributivitate, a cuantumului a 68% dintre pensii, cu procente ce ajung pană la 60%  iar, pe de altă parte, discriminarea majora intre militarii care au acelasi grad, au îndeplinit aceiasi functie si au aceeasi vechime in serviciu, prin faptul ca, intre cuantumurile pensiilor acestora, au rezultat mari diferente, care prezentate in raporturi, in unele situatii depasesc 3/1.  
       2. Incalcărea principiilor predictibilitătii, stabilitatii si sperantei legitime in actul de legiferare.
          Aceste principii, fundamentate in teoria dreptului si reflectate pe deplin in Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa, vizeaza stabilitatea si durabilitatea raporturilor juridice si bineînteles seriozitatea organelor legislative ale statului in acest sens.
       3. Incălcarea principului dreptului câstigat si al neretroactivitătii legii.
           Actualizarea pensiei militare de stat raportata la soldele militarilor activi este un drept câstigat, drept ce a operat dintotdeauna in legislatia privind pensiile militare de stat, privarea de acest drept  patrimonial este un act neconstitutional.
                                                                  2
          Acest drept tine de esenta pensiei militare de stat, pensie cuvenita militarului in rezerva sau in retragere cu obligatii militare pentru toata viata.
          In acelasi timp,  pactele si tratatele internationale privind drepturile omului si libertatile fundamentale la care România este parte, jurisprudenta CEDO, Constitutia Romaniei art. 15 alin. (2)  precum si pronuntările constante ale Curtii Constitutionale a Romaniei  stipulează cu claritate faptul ca o lege ulterioara nu poate aduce atingere dreptului născut sub imperiul legii anterioare, deoarece ar însemna ca noua lege sa fie aplicata retroactiv.
Spre exemplu, in art. 30 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului  se stipulează faptul ca „Drepturile si libertatile câstigate nu pot fi desfiintate”  iar  prin Decizia nr. 4612/2002 , CCR a retinut, analizand constitutionalitatea ordonantei ce prevedea suspendarea Legii nr 164/2001 privind pensiile militare de stat, că: „desi prin noua lege se reglementează un nou mod de calcul si de stabilire a pensiilor militare de stat, evident, acest nou mod de calcul si de stabilire a pensiilor militare de stat se poate aplica doar pensiilor stabilite după data intrării in vigoare a legii.”
         4. Nerespectarea cerintelor care tin de statutul României de tară membră NATO si UE, cerinte stipulate în Tratatele de aderare.
         Legislatia privind pensiile militarilor se incadrează in Pilonul al doilea privind schemele ocupationale, guvernate de Directiva Europeană 86/378/EEC modificata prin Directiva 97/96EEC,  recunoscută si acceptată  de către România in cadrul Reuniunii bilaterale de la Bruxelles din ianuarie 2007.
          In acest temei pensiile militarilor din tarile membre se actualizează:                   -  imediat după majorarea soldelor militarilor activi;                                                    -  periodic in raport cu rata inflatiei.
         5. Crearea unui caz clar de discriminare in relatia cu situatia  magistratilor.
             Este încălcat art.6 Protocol 1 la Conventia pentru Drepturile Omului  si se contravine Deciziei nr 20/02.02.2000 a CCR, decizie prin care se impune, in privinta pensiei de serviciu, un tratament identic pentru militari si magistrati.
                                                                 3
„Pentru ambele categorii socioprofesionale, se arata in Decizie, pensia de  serviciu nu reprezintă un privilegiu ci o compensatie partială a inconvenientelor rezultate din rigoarea statutelor profesionale si din riscurile pe care le implica exercitarea acestor profesii”…”nu se poate identifica o ratiune suficienta care sa justifice aplicarea unui tratament diferit magistratilor fata de militari.”
         6. Adoptarea OUG nr. 59/2017  s-a făcut  fără a se tine cont de:
    a.  Atentionările din Avizul Consiliului Legislativ cu  privire la:
- nerespectarea prevederilor art.115 alin. (4) din Constitutia Romaniei referitoare la nemotivarea urgentei, fapt ce reprezintă motiv de neconstitutionalitate.
- neînsotirea proiectului de ordonantă de avizul de oportunitate al Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul si de adresele de avizare ale ministerelor si altor structuri implicate.
      b. Avizul nefavorabil al Consiliului Economic si Social, motivat prin faptul că:
 - proiectul de act normativ instituie discriminare;
 - nu se justifica urgenta;
 - nu exista un studiu de impact in conformitate cu prevederile art.15  din Legea responsabilitătii bugetar-fiscale nr. 69/2010 si  ale art. 33 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa;
 - nu se respecta principiile si normele din legislatia muncii (internă si internatională) referitoare la diferenta dintre indexarea cu rata inflatiei si actualizarea pensiei in plata;   in Avizul CES se subliniază faptul ca  actualizarea pensiei este un drept care are menirea de a preveni discriminările dintre generatiile de pensionari care au lucrat in aceleasi conditii de muncă, apartinând aceleiasi categorii socioprofesionale.
         7.  Actualizarea are si rolul important de a înlătura si  preveni pe viitor discriminările intre generatiile de militari care detin  acelasi grad, au indeplinit aceeasi functie si au aceeasi vechime in serviciu, discriminări care, după cum am arătat, in prezent sunt deja foarte mari. 
                                                                    4    
                                            
CU DEOSEBIT RESPECT SI INALTA CONSIDERATIE,
SEMNEAZA:

General (r) Marin Badea DRAGNEA                                    General-locotenent (r)Nicolae BAHNAREANU   
         Presedintele ANVR                                                                                  Presedinte al ANCMRR ,,Al.Ioan CUZA”                 

General de brigada (r) Nicolae Gropan                               General-locotenent(r) Dr.Virgil BALACEANU  
 Presedinte Federatia Militarilor din Romania                                              Presedinte al  AORR
                                                                                                         
     General (r) Ioan HURDUBAIE                                                         Colonel (r) Filip  TEODORESCU                                                                
  Presedinte al ANCMRR- MAI                                                            Presedinte al ACMRR din SRI                                         

General de brigada (r) Petru NEGHIU                                           General-maior (r)  ing. Eugeniu MUSAT                  
Presedinte al ACMRR din SIE                                                        Presedinte al ACMRR din STS

General de brigada (r) Vasile Filip ROTARU                                       Colonel (r) Marian TUDOR                                               
Presedinte al ACMRR- SPP                                                                                          Presedinte al ROMIL                                                         

General maior(r)                                                                 Colonel (r) Dan Nicolae STERIAN
Mircea Constantin TĂNĂSESCU            Presedintele Asociatiei pensionarilor din ANP
               ACMRR din DGIPI                                           
General de brigada (r) Dan NICULESCU                             Plt.adj.sef (r) Marius APOSTOL                                                    Presedinte al ADMRR                                                                Presedinte al AMVVD
                                                                                                                                                                                                            
 General maior (r)  Cristian GHEORGHIU                               Colonel(r) Marian GARGAZ
 Presedinte al  ACCHMRR ,,Costin D. Nenitescu”    Presedinte al AOGRR„Constantin Harjeu”     
                                                                     

Si-au dat acordul:
ACMRRATIRE                         
 Clubul Amiralilor
 Liga Navala
Liga Ofiterilor de Marina
Liga Maistrilor Militari de Marina
Liga Aeriana Romana
Asociatia Aviatorilor Militari
Asociatia Cercetasilor Militari in Rezerva si Retragere
Asociatia ,,Zarand” a Cadrelor Militare in Rezerva si Retragere Vanatori de Munte
Asociatia Cadrelor Militare Femei in Rezerva si Retragere  Sublocotenent ,, Ecaterina Teodoroiu”

                                                                 

                                                                   6